ελληνική έκδοση english version

Hotels


cris hotel
chris cafe
chris restraunt
  Name Contact Category Rooms Area
ALEXANDROS HOTEL info

12 GRIKOS
Anamar Patmos Hotel 1 Anamar Patmos Hotel info

60 SKALA
BLUE BAY info

27 SKALA
CHRIS 1 CHRIS info

40 SKALA
HELLINIS 1 HELLINIS info

36 SKALA
PATMOS AKTIS 5 PATMOS AKTIS SUITES and SPA info

GRIKOS
RODON 1 RODON info

16 SKALA
SKALA info

78 SKALA
VILLA ZACHARO 1 VILLA ZACHARO info

8 SKALA

Telephone: 22470 31790

Telephone 2: 22470 31820

Fax: 22470 31532

Email: alexandroshotel@hotmail.com

Website: www.alexandroshotel.com/

Telephone: +30 22470-34830

Email: info@anamarpatmos.com

Website: www.anamarpatmos.com

Telephone: 22470 31165

Telephone 2: 22470 34065

Fax: 22470 32303

Email: info@bluebaypatmos.gr

Website: www.bluebaypatmos.gr/

Telephone: (22470) 31001

Telephone 2: (22470) 31403

Fax: (22470) 32877

Email: chrisht@otenet.gr

Website: www.patmoschrishotel.com

Telephone: 22470 31275

Fax: 22470 31846

Email: hotelhellinispatmos@yahoo.gr

Website: www.hotelhellinispatmos.gr/

Telephone: (+30) 22470 32800

Telephone 2: (+30) 22470 35034

Fax: 22470 35030

Email: info@patmosaktis.gr

Website: www.patmosaktis.gr

Telephone: (+30) 6977944978

Telephone 2: (+30) 22470 31371

Fax: (+30) 22470 32471

Email: rodonhotel@yahoo.gr

Website: www.hotelrodon.patmos.eu

Telephone: (+30) 22470 31343

Telephone 2: (+30) 22470 34034

Fax: (+30) 22470 31747

Email: info@skalahotel.gr

Website: www.skalahotel.gr

Telephone: 22470 31529

Email: zacharo@otenet.gr

Website: www.villa-zacharo.gr/

skala right
kalderimi studios
Aris Studios